Als modusneutraal en onafhankelijk adviespunt bedrijven informeren, sensibiliseren en begeleiden zodat een “mental shift” leidt tot een optimale moduskeuze voor elke goederenstroom.