Informeren, Sensibiliseren, Begeleiden

Een team van experten in multimodale vervoersoplossingen staat ten dienste van verladers en logistieke dienstverleners. In een eerste fase wordt op basis van huidige goederenstromen gekeken waar zich mogelijke opportuniteiten bevinden voor modal shift of efficiëntieverbetering binnen de gebruikte modus. In een volgende fase worden concrete business cases uitgewerkt waarbij zowel de praktische als de financiële haalbaarheid wordt onderzocht.

Indien een business case gunstig blijkt, draagt Multimodaal.Vlaanderen het project over aan de partijen die stakeholder zijn voor implementatie (infrastructuurbeheerders, operatoren, dienstverleners…)

Multimodaal.Vlaanderen zet in op efficiënter gebruik van infrastructuur en capaciteit, waarbij de verschillende modi optimaal, geïntegreerd, flexibel en duurzaam ingezet worden. Essentieel daarbij is het stimuleren en faciliteren van samenwerking door verladers en dienstverleners samen te brengen in het kader van ronde rafels, workshops en thematische events. Initiatieven kunnen een regionale, sectoriële of thematische insteek hebben.