Corridors in de logistiek: hoe werkt het?

Nieuws | 26/03/2020

Om de modal shift via spoor en binnenvaart te doen slagen, is volume nodig, véél volume. Want de kost per lege kilometer van een schip of een trein is veel hoger dan deze van een vrachtwagen. Corridors kunnen daar een passend antwoord op bieden.

Een corridor, wat?

U heeft er misschien al van gehoord: het bundelen van goederenstromen. Europa, maar ook de Vlaamse overheid, benadrukt het belang van slim georganiseerde goederenstromen. ‘Ver van mijn bed, hoor ik u denken?’ Toch niet. Want zowel de grotere onderneming als de gemiddelde kmo kan economisch én ecologisch voordeel halen door zijn goederenstromen te bundelen.

Toch leert de praktijk dat veel logistieke processen nog te vaak gefragmenteerd worden georganiseerd. Een corridor – een vast traject via spoor, binnenvaart of over de weg dat op regelmatige basis wordt afgelegd – kan die ‘slechte gewoonte’ doorbreken. Enkel door de volumes van verladers systematisch te bundelen kan een corridor rendabel worden en bijdragen tot verduurzaming van transport en vermindering van congestie. Corridorwerking zorgt niet alleen voor meer efficiëntie, maar ook voor continuïteit van goederenstromen. Die garantie maakt het voor bedrijven heel interessant om in een corridor te stappen.

In tegenstelling tot wat u zou denken, behoren deelnemers aan een corridor niet per se tot eenzelfde sector. Alles hangt af van het type van goederen. Een corridor voor tijdkritische en temperatuurgevoelige goederen vraagt uiteraard een totaal andere aanpak dan een voor niet tijdsgebonden materialen.

 

“Als matchmaker en facilitator is het onze rol om bedrijven uit bepaalde sectoren of regio’s samen te brengen. Door informatie over goederenstromen uit te wisselen ontstaat een dynamiek die finaal moet leiden tot multimodale samenwerking onder de vorm van corridors en roundtrips.”

 

Stappenplan: de 4 d’s van succesvolle corridors

Aan een succesvolle corridor gaan enkele stappen vooraf:

  • Discover

In een eerste fase nodigen we bedrijven uit eenzelfde sector of uit een bepaalde regio uit om tijdens workshops gemeenschappelijke trajecten te identificeren waarop zich grote volumes concentreren. Vervolgens wordt op basis van type lading, lead-times en andere parameters gezocht naar compatibele goederenstromen die op één corridor gecombineerd kunnen worden.

  • Design

Wanneer uit de Discover fase een concrete opportuniteit opduikt, wordt deze verder uitgewerkt tijdens de Design fase. Alle ingrediënten die nodig zijn voor de intermodale corridor worden samengebracht en onderzocht naar operationele alsook financiële haalbaarheid.

  • Depart

Corridors die uit de Design fase komen als realistisch en haalbaar, worden kleinschalig opgestart of eerst getest indien wenselijk. In deze fase worden ook de overeenkomsten tussen de verladende partijen en de dienstverlener(s) opgemaakt.

  • Deploy

Van zodra de nieuwe corridor operationeel is, wordt deze opengesteld voor het grote publiek. Andere verladende partijen kunnen capaciteit boeken op deze corridor zodat de frequentie van de dienstverlening kan toenemen.

De rol van Multimodaal.Vlaanderen doorheen dit proces is faciliterend.

 

Samen staan we sterker

Het bundelen van goederenstromen in de vorm van corridors is een van de vele mogelijkheden om logistieke processen duurzamer aan te pakken. Samenwerkingsverbanden zoals corridors zijn de logistieke toekomst. En hoe meer bedrijven instappen, hoe groter en duurzamer

 

Ontdek al onze corridors 

 

Over de auteur 

Filip Dupré is sinds 2019 expert multimodaal bij het adviespunt Multimodaal.Vlaanderen. Voorheen was hij 25 jaar actief in de meest uiteenlopende transportcontexten bij een groot aantal bedrijven.

Flowers Flowers