Nieuwe Community Shortsea

Nieuws | 31/03/2020

©Unifeeder

De nieuwe Community Shortsea is de logische resultante van enerzijds de shortsea ambitie van het Havenbedrijf Antwerpen en anderzijds de missie van het multimodaal adviespunt van VIL om goederenstromen waar mogelijk via multimodale alternatieven te laten verlopen.

Het opzet vertrekt vanuit het Brexitverhaal, de congestie op de Europese wegen en het tekort aan chauffeurs in het wegtransport. Het multimodaal adviespunt en het Havenbedrijf slaan de handen in elkaar en gaan binnen de Shortsea Community complementair aan de slag met de bedoeling zoveel mogelijk bedrijven uit de doelgroep te bereiken en maximale impact te genereren. De haven van Antwerpen ontwikkelt shortsea als een betrouwbaar alternatief voor het wegtransport op lange afstand.

De haven wil haar dienstenaanbod uitbreiden naar Noorwegen, Spanje- Portugal en het VK-Ierland. Binnen de haven zijn er verschillende terminals die
de focus leggen op shortsea, dit zowel op linker– en rechteroever. Die terminals trekken dan ook volop de multimodale (of trimodale) kaart.
De doelgroep van de nieuwe Shortsea Community omvat de bedrijven in de regio ten zuiden en ten oosten van de haven. Het is niet de bedoeling om goederenstromen vanuit of naar Westen Oost-Vlaanderen via Antwerpen om te buigen als zij vanuit Zeebrugge of Gent bediend kunnen worden.
Focus ligt op de multimodale connecties (binnenvaart, spoor en nachttransport) van en naar de shortsea terminals. Concreet is het de ambitie om zoveel mogelijk relevante goederenstromen te identificeren bij bedrijven uit de doelgroep regio. De kerntaak van het adviespunt bestaat naast het sensibiliseren vooral uit het informeren van de bedrijven over de shortsea mogelijkheden van en naar Antwerpen en het maken van een door-to-door businesscase in vergelijking met het huidig wegtransport.

Tijdens de voorbereidende besprekingen werden al een aantal aandachtspunten opgelijst, o.a. het belang van de depot functie: de shortsea-rederijen zouden hun lege containers ter beschikking moeten stellen op de hinterland terminals om roundtrips te vermijden. Ook volle containers zouden daar reeds op de  lichter of spoor moeten worden gezet naar de shortsea terminals.

Meer info of deelnemen aan de community? 

Contacteer: 
Willy De Decker (willy.dedecker@vil.be)
Tineke Van de Voorde (tineke.vandevoorde@portofantwerp.com)

Flowers Flowers