Aanleiding

Congestie 

De Vlaamse snelwegen zijn grotendeels verzadigd. Uit data van het Verkeerscentrum blijkt dat de filezwaarte, de combinatie van fileleed en duurtijd, nooit eerder zo zwaar was als in 2017.  Dit was vooral het geval voor de Antwerpse en Brusselse ring, in de avondspits samen goed voor ruim de helft van alle files op de Vlaamse snelwegen.

Bron: Federaal planbureau

 

Modal split

Onder modal split verstaan we de verdeling van het transport van de goederen over de verschillende transportmodi. Uit bijgevoegde data van het Federaal Planbureau wordt het heel duidelijk dat de modus weg nog steeds de voorkeur geniet. In de haven van Antwerpen is het aandeel van binnenvaart echter sterk gestegen, terwijl voor het spoor nog werk aan de winkel is.

Voorspelling Federaal Planbureau

En de situatie wordt er niet beter op. Volgens het Federaal Planbureau zal het goederentransport tegen 2030 groeien met 44 % t.o.v. 2012 (in tonkilometer).

De toename van het personen- en goederenvervoer over de weg zorgt voor een toename van het verkeer die zich, zonder nieuwe maatregelen, vertaalt in een daling van de gemiddelde snelheid op het Belgisch wegennet. Tussen 2012 en 2030 vermindert de gemiddelde snelheid met 24 % tijdens de spitsperiode en met 10 % tijdens de dalperiode. Het zal met andere woorden 25 minuten langer duren om een afstand van 50 km af te leggen in de spitsperiode in 2030 en vijf minuten langer in de dalperiode ten opzichte van 2012.

 

Flowers Flowers