Binnenvaart | Shortsea shipping

Offshore grout materiaal voor windmolenpark intermodaal van Ham naar Schotland

Een inspirerend praktijkvoorbeeld dat shortsea en binnenvaart combineert. Op de Vlaamse wegen betekent dit een reductie van meer dan 181.000 kms. Op het volledige traject Ham – Schotland (en terug) wordt 63% CO2 minder uitgestoten.

Meer

Flowers Flowers