Communities

Multimodaal.Vlaanderen zet sterk in op samenwerking tussen bedrijven: in deze sectie vindt u concrete initiatieven waarbij goederenstromen per sector of rond welbepaalde capaciteit of infrastructuur gebundeld of gecombineerd worden.

Transport van afval via binnenvaart

Met het project ‘Flanders Recycling Hub’ toonde VIL aan dat de business case voor een centrale afvalhub in combinatie met transport via de binnenvaart gunstig uitvalt, op voorwaarde dat schepen worden ingezet met een minimale capaciteit van 25 containers. In dit concept worden diverse soorten afval vervoerd in 30-voet afzetcontainers, die rechtstreeks door een vrachtwagen met containerhaaksysteem op een schip met vlakke laadvloer worden geladen en gelost.

Tijdens de eerste Ronde Tafel afval, georganiseerd door Multimodaal.Vlaanderen, werd dit concept door alle actoren in de afvalophaling en -verwerking positief onthaald. Momenteel worden alle operationele criteria en regelgeving onderzocht en wordt nagedacht over mogelijke business modellen om dit concept concreet uit te werken en commercieel te lanceren.

In een eerste fase zal het netwerk beperkt blijven tot een centraal gelegen hub (bv. Antwerpen) met consolidatiehubs in de Kempen (langs Albertkanaal of Kempisch kanaal) en in West Vlaanderen (bv. langs de Leie of het kanaal Leie-Roeselare).
Via een vaste lijndienst tussen de consolidiatiehubs en de centrale hub worden containers heen en weer vervoerd. De centrale hub zorgt ervoor dat schepen steeds maximaal beladen zijn.

Van zodra de eerste fase operationeel en commercieel succesvol is, wordt het netwerk verder uitgebreid met extra consolidatiehubs (bv. Zeekanaal, regio Gent, …) en extra volumes. In deze fase ook wordt het netwerk opengesteld voor alle partijen die afval wensten te vervoeren via de binnenvaart.

Interesse in dit netwerk? Contacteer het Multimodaal.Vlaanderen team. 

Nieuwe binnenvaartverbinding Gent – Antwerpen

Vanuit het Sifferdok op de rechteroever van North Sea Port (Gent) is al geruime tijd een binnenvaartshuttle operationeel naar de haven van Antwerpen.

Recent werd vanuit Kluizendok op de linkeroever een barge-
verbinding met Antwerpen opgestart, die reeds door een beperkt aantal bedrijven wordt gebruikt als alternatief voor de druk bereden E34 en E17.

Multimodaal.Vlaanderen neemt het initiatief om, bij voorkeur samen met lokale partners, zoveel mogelijk bedrijven gelegen ten westen van de kanaalzone te bereiken en te overtuigen om containertrafiek van en naar Antwerpen via deze nieuwe verbinding te laten verlopen.
Een toename van het volume vanuit en naar Kluizendok maakt het voor rederijen interessanter om lege containers in depot te plaatsen aan de terminal.

Die beschikbaarheid van lege containers maakt het voor verladers en hun dienstverleners dan weer interessanter om via de barge te vervoeren. Een mooie wissel- en hefboomwerking die kan leiden tot een significante besparing in kilometers, tijd (en dus kosten), en CO2!

Interesse in deze verbinding? Contacteer het Multimodaal.Vlaanderen team. 

Flowers Flowers