Inland Container Yard Community

ICY Community: versnelling van de modal shift van maritieme containers

Cijfers van de haven van Antwerpen leren dat in 2019 naast 2 miljoen containers via water of spoor zo’n 2,5 miljoen containers per vrachtwagen werden vervoerd tussen de haven van Antwerpen en het ruime (Europese) hinterland. Het gros van die containers passeert twee maal over de weg, leeg heen en vol terug, of omgekeerd. Dat terwijl de Antwerpse ring kreunt onder de congestie en er nog heel wat capaciteit beschikbaar is op het water en het spoor.

Binnen deze Community brengen we expediteurs, verladers en rederijen samen rond het ICY concept, waarbij rederijen de container intermodaal tot aan of vanaf de inland terminal vervoeren. Vanuit de lokale depot worden lege containers afgeleverd of terug ingenomen. Dit concept resulteert in de praktijk vaak in competitieve tarieven voor de verlader, terwijl de expediteur zijn rol als architect van duurzame oplossingen voluit kan waarmaken. Rederijen tenslotte zien dankzij de transparantie van de containerflows de efficiëntie van het beheer van hun equipment toenemen.

Multimodaal.Vlaanderen ambieert samen met Vlaamse expediteurs en verladers om vanuit ICY jaarlijks 50.000 vrachtwagenritten (of 25.000 containers) over te hevelen van de weg naar het water of het spoor. Zo leveren we samen een belangrijke bijdrage aan meer mobiliteit en minder CO2 uitstoot in Vlaanderen.

 

 

Olivier Schoenmaeckers, directeur van Forward Belgium:

“Dit initiatief van VIL speelt in op twee grote uitdagingen waar de sector mee kampt: mobiliteit en klimaat. Om die reden zullen wij onze leden aanmoedigen om deel te nemen aan de Community”.

Interesse om deze Community te versterken? Vul uw gegevens hieronder in.

Deze bedrijven maken al deel uit van deze Community:

Logistieke dienstverleners:

 

 

Verladers:

 

 

Flowers Flowers