Recyclage Community

Recyclage Community: in de bres voor efficiënt afvaltransport via water

Afval is het product bij uitstek om via binnenvaart te vervoeren. Het heeft – in tegenstelling tot veel andere goederen – immers geen tijdkritisch karakter. Toch blijft de binnenvaart voor veel bedrijven onontgonnen terrein. “Enerzijds komt dat door het industriële imago van de binnenvaart en anderzijds omdat de volumes van individuele spelers vaak te klein zijn”, vertelt Peter Lagey, manager van Multimodaal.Vlaanderen.

Om aan deze uitdagingen tegemoet te komen, steken spelers uit de afvalsector de koppen bij elkaar om tot innovatieve samenwerkingen te komen. Met de Recyclage Community hopen we – op korte en middellange termijn – initiatieven uit te bouwen voor een duurzamere en efficiëntere afvallogistiek.

 

Peter Lagey, Manager Multimodaal.Vlaanderen:

“Ruim 10% van het vrachtvervoer op Vlaamse snelwegen zou gerelateerd zijn aan afval. Een deel van die volumes over water transporteren, biedt dus veel potentieel om het fileleed te verlichten.”

Interesse om deze Community te versterken? Vul uw gegevens hieronder in.

Deze bedrijven maken al deel uit van deze Community:

 

         

Flowers Flowers