Shortsea Community

Shortsea Community: vanuit Antwerpen duurzaam naar diverse Europese bestemmingen

De Community Shortsea is de logische resultante van enerzijds de ambitie van het Havenbedrijf Antwerpen om shortsea te ontwikkelen als een betrouwbaar alternatief voor het wegtransport op lange afstand en anderzijds de missie van het multimodaal adviespunt om goederenstromen waar mogelijk via multimodale alternatieven te laten verlopen.

Deze Community richt zich op bedrijven in de regio ten zuiden en ten oosten van Antwerpen. “Onze focus ligt op het benaderen van de bedrijven met het oog op het ontwikkelen van de multimodale connecties (binnenvaart, spoor en nachttransport) van en naar de shortsea terminals in Antwerpen. We gaan sensibiliseren en informeren maar ook door-to-door businesscases maken naar typische shortsea bestemmingen in Noorwegen, Spanje-Portugal en het VK-Ierland”, aldus Willy De Decker, expert multimodaal.

 

Foto © Unifeeder

Willy De Decker, multimodaal expert

“We gaan de uitdaging aan om ook shortsea rederijen warm te maken voor het ICY concept op inland terminals”

Interesse om deze Community te versterken? Vul uw gegevens hieronder in.

Flowers Flowers