Corridors

Om de modal shift naar spoor en binnenvaart op een kostenefficiënte manier te kunnen realiseren, is volume nodig. Veel volume, en liefst in beide richtingen, want de kost per lege km van een schip of trein is vele malen hoger dan die van een vrachtwagen.

Om die gebalanceerde volumes bij elkaar te krijgen, zet Multimodaal.Vlaanderen sterk in op het ontwikkelen van corridors. Daarbij wordt vooral gekeken naar verbindingen die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden, op basis van bestaande infrastructuur en eventueel reeds bestaande intermodale dienstverlening.

Flowers Flowers