26/02/2021

VIL Lerend Netwerk Multimodaal Transport

In het lerend netwerk Multimodaal Transport komt een vaste, beperkte groep van gelijkgestemde bedrijven gedurende een semester vijf keer samen om te leren uit elkaars goede en minder goede ervaringen. Aan de hand van concrete best practices toetsen onze experts de theorie aan de praktijk. Zowel individuele bedrijfscases als samenwerkingsverbanden komen aan bod.

Meer

Flowers Flowers