01/10/2021

Lerend netwerk Multimodaal Transport: Editie Limburg-Kempen

Vlaanderen moet mobieler en leefbaarder worden. Zowel verladers als logistieke dienstverleners hebben hierin een rol op te nemen. Ontdek welke mogelijkheden binnenvaart en spoor bieden om uw transporten te verduurzamen. In deze regionale editie Limburg-Kempen van het Lerend Netwerk Multimodaal Transport komt een vaste, beperkte groep van bedrijven (max. 15 deelnemers) binnen een periode van één maand vier keer samen om kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen.

Meer

Flowers Flowers