Governance

Multimodaal.Vlaanderen kadert binnen een overeenkomst tussen VIL, de Vlaamse Regering en het departement Mobiliteit en Openbare Werken. De overeenkomst is gesloten voor een periode van 5 jaar (2017-2022).

De governance is geregeld als volgt:

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van VIL bepaalt de strategie van de organisatie en waakt over het behalen van de doelstellingen en streefwaarden.

 

Task Force

De Task Force fungeert als een Single Point of Contact voor vragen vanuit de markt. Het  takenpakket bestaat uit het melden, bespreken en terugkoppelen van knelpunten. Dit omvat ook proactieve informering vanuit de overheid, de afstemming van de overheidscommunicatie naar het brede publiek, en de rapportering van KPI’s en budget.

Samenstelling Task Force:

  • Kris Gysels, raadgever Kabinet minister Lydia Peeters
  • Thomas Christiaens, Departement MOW
  • Peter Lagey, Manager Multimodaal.Vlaanderen
  • Liesbeth Geysels, Algemeen Directeur VIL

 

 

Flowers Flowers