Governance

Multimodaal.Vlaanderen kadert binnen een overeenkomst tussen VIL, de Vlaamse Regering en het departement Mobiliteit en Openbare Werken. De overeenkomst is gesloten voor een periode van 5 jaar (2017-2022).

De governance is geregeld als volgt:

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van VIL bepaalt de strategie van de organisatie en waakt over het behalen van de doelstellingen en streefwaarden.

 

Task Force

De Task Force fungeert als een Single Point of Contact voor vragen vanuit de markt. Het  takenpakket bestaat uit het melden, bespreken en terugkoppelen van knelpunten. Dit omvat ook proactieve informering vanuit de overheid, de afstemming van de overheidscommunicatie naar het brede publiek, en de rapportering van KPI’s en budget.

Samenstelling Task Force:

 • Kris Gysels, raadgever Kabinet minister Lydia Peeters
 • Thomas Christiaens, Departement MOW
 • Peter Lagey, Manager Multimodaal.Vlaanderen
 • Liesbeth Geysels, Algemeen Directeur VIL

 

 

Klankbordgroep

De klankbordgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van de infrastructuurbeheerders, de Vlaamse zeehavens, de sectorfederaties, de universiteiten en het bedrijfsleven. De Klankbordgroep heeft als taak een breed draagvlak te creëren naar de ruime doelgroep en biedt een forum waar knelpunten en opportuniteiten besproken worden. Tenslotte verleent de Klankbordgroep feedback aan de overheid op het vlak van financiële steun aan multimodale projecten en initiatieven.

De adviezen van de Klankbordgroep zijn niet bindend.

Samenstelling Klankbordgroep:

 • De Vlaamse Waterweg
 • Infrabel
 • Havencommissaris Vlaamse Overheid
 • Vlaamse Zeehavens
 • Kenniscentrum Binnenvaart
 • Essenscia
 • Febetra
 • OTM
 • CEB/repr. by Forward Belgium
 • CER/repr. by Lineas
 • UA
 • Logistieke dienstverleners: Remitrans en Van Moer Logistics
 • Verladers: Aurubis en Cargill
Flowers Flowers