Perskit

Multimodaal.Vlaanderen: in rechte lijn naar efficiënter en duurzamer transport

 

Multimodaal.Vlaanderen maakt deel uit van VIL en is een onafhankelijk adviespunt dat sinds 2017 verladers en logistieke dienstverleners begeleidt en verbindt bij het zoeken naar alternatieve, duurzamere transportoplossingen. Denk bijvoorbeeld aan water- en spoorwegen, maar ook aan vervoer via pijpleidingen en – indien wegvervoer de enige optie is – nachttransport. Het doel? Samen met de bedrijfswereld de omslag inzetten naar slimme, efficiënte en duurzame transportkeuzes.

Multimodaal.Vlaanderen adviseert

Zowel logistieke dienstverleners als verladers (producenten en distributiecentra) kunnen een beroep doen op het onafhankelijke bedrijfsadvies van het Multimodaal Adviespunt. Blijkt het aanwenden van alternatieve transportmodi zoals water- en spoorwegen onmogelijk of onhaalbaar, dan wordt nagegaan of nachttransport een optie is.

Lukt dat ook niet, bijvoorbeeld omdat ’s nachts laden of lossen niet kan? Dan mikt het Multimodaal Adviespunt op maximale efficiëntie voor zo vol mogelijke trucks die zo weinig mogelijk leeg rijden.

Daarnaast houdt het Adviespunt continu de vinger aan de pols door signalen uit de bedrijfswereld op te vangen en te vertalen naar concrete beleidsadviezen voor de overheid. Zo suggereren we oplossingen voor onder andere infrastructurele knelpunten en tekortschietende regelgeving en procedures.

Multimodaal.Vlaanderen verbindt

Het Multimodaal Adviespunt gelooft sterk in de innovatieve kracht van samenwerking. Daarom zet het volop in op community’s. Door bedrijven en stakeholders rond de tafel te brengen, ontstaan vaak succesvolle multimodale initiatieven die de grenzen van afzonderlijke ondernemingen en sectoren overstijgen.

Onze community’s in een notendop

Recyclage Community

Samen met bedrijven in de afvalrecyclage gaat het Multimodaal Adviespunt op zoek naar oplossingen voor meer en efficiënter afvaltransport via binnenvaart en spoor.

Bouwmaterialen Community

Deze community van leveranciers en fabrikanten van bouwmaterialen wil via een corridorwerking de binnenvaart tussen Limburg en West-Vlaanderen verder stimuleren.

Retail Fast Moving Community

Samen met FMCG-bedrijven en retailers zoekt het Multimodaal Adviespunt naar concrete oplossingen om de snelwegen te ontlasten tijdens de piekuren. Dat doen ze onder andere door in te zetten op een timeshift naar nachttransport.

 

Peter Lagey (manager Multimodaal bij VIL): “Op basis van workshops, een-op-een gesprekken en brainstormsessies laten we samen met onze community’s nieuwe opportuniteiten bovendrijven. Bedrijven die zich hierbij aansluiten durven een voortrekkersrol op te nemen en effenen het pad voor andere spelers.”

 

Over VIL

Als speerpuntcluster is VIL het innovatieplatform voor de logistiek in Vlaanderen. Als ledenorganisatie brengt VIL bedrijven en organisaties uit diverse sectoren samen, zowel verladers als logistieke dienstverleners en kennis- en overheidsinstellingen. De missie van VIL is om bedrijven te helpen bij het realiseren van innovatieve logistieke projecten om zo hun competitiviteit te verhogen.

Contact

Michèle Aerts

Communicatieverantwoordelijke Multimodaal
Tel: 03/229.05.07
michele.aerts@vil.be

Flowers Flowers