Pijpleiding

Pijpleidingen bieden bedrijven een veilig, betrouwbaar en vooral milieuvriendelijk transportmiddel voor de aanvoer en distributie van hun producten in België en de omringende landen. Deze modus wordt vooral gebruikt in de chemische sector, maar kan evengoed ingezet worden voor andere producten (zie best practice in de biersector: De Halve Maan). De Haven van Antwerpen is vandaag het belangrijkste knooppunt van de West-Europese pijpleidingen.

Bron: Port of Antwerp

 

België

Als we naar de kaart van België kijken worden de volgende producten via pijpleiding vervoerd:

  • Chloor, Ethyleen, Vinylchloride, Naphta
  • Propyleen, Rijk aardgas, Arm aardgas, Restgassen
  • Stikstof, Waterstof, Zuurstof, Zoutzuur
  • Pekel, Bijtende loog, Aardolie, Petroleum producten

 

Bron: Fetrapi

Antwerpen

Uit de pijpleidingenkaart van de haven van Antwerpen blijkt dat de volgende producten in en uit de Antwerpse cluster via pijpleiding vervoerd worden:

  • Ruwe aardolie, Propyleen, Ruwe C4, Aardgas hoge druk (rijk & arm gas), Butaan
  • Ethyleen, Isobuthyleen, Butadieen, Propaan, Isobutaan
  • Vloeibaar chloor, Vloeibaar dichlooretaan, Fenol, Aceton, Ammoniak
  • Stikstof, CO, Waterstof, Zuurstof, Vloeibare koolwaterstoffen
  • Methaan, Ethaan, Propaan, Buteen, Brandstoffen

 

Bron: Port of Antwerp

Flowers Flowers