Shortsea shipping

Shortsea shipping staat voor het transport van goederen waarbij gebruik wordt gemaakt van de kustwateren rond Europa, de Middellandse Zee (inclusief Noord-Afrika) en de Zwarte Zee.

De oceaan wordt bij dit transport niet gekruist. In bepaalde landen of regio’s varen coasters landinwaarts op kanalen en rivieren, om dichtbij de klant te laden en lossen. Dat laatste wordt ook zee-riviertransport genoemd.

Scheepseigenaar/reder: de eigenaar van het schip.

Scheepvaartlijn/lijndienst: de uitbater van een regelmatige maritieme verbinding, meestal tussen twee of meer havens.

Scheepsagent: zoekt en boekt lading voor de lijndienst. Deze persoon is meestal ook verantwoordelijk voor allerhande administratieve taken zoals het binnenbrengen, het verblijf in de haven, het vertrek van het schip, de bevoorrading, brandstof, reparaties…

Bevrachter: chartert of huurt ‘ad hoc’ een schip in wanneer er lading moet verscheept worden tussen havens waar geen regelmatige lijndienst voor bestaat

Expediteur: organiseert deur-tot-deur transport door gebruik te maken van de maritieme diensten en vervolledigt de keten met voor- en natransport via de weg, spoor of binnenvaart.

Logistiek dienstverlener: breidt de taken van een expediteur uit met andere diensten zoals bijvoorbeeld magazijnopslag.

Goederenbehandelaar/stouwerij: Deze partij laadt en lost schepen voor rekening van de rederij en organiseert aan- en afvoer op de kaai/terminal. De schepen worden meestal door loodsen vanop zee tot in de havens gebracht. In bepaalde omstandigheden voor kleinere schepen, kan de kapitein zelf het schip in de haven binnenbrengen.

Uitgestrekt gebied 

Het gebied waarin de shortsea schepen opereren is zeer uitgestrekt. Bepaalde weersomstandigheden zoals de winterperiode in de Baltische regio, vereisen bijvoorbeeld ijsklasse schepen om bepaalde havens aan te lopen.

Type schepen

“Voor elk type lading is een type schip beschikbaar” is een gezegde uit de shortsea wereld. Zo vinden we volgende schepen terug:

Type containers (ISO)

 

Dé Intermodale laadeenheid

45′ palletbrede container biedt mogelijkheden om meer pallets mee te nemen. En kan vlot geswitcht worden van de ene naar de andere transportmodus.

Er zijn ook speciale types 45′ containers: 

  • Curtain-side containers
  • Containers met deuren aan beiden zijden
  • Reefer container met compartimenten

 

Sinds 2016 zijn er ook 45′ containers waarin zelfs 34 pallets kunnen geladen worden. 

Terminals zijn locaties in havens waar goederen worden behandeld en overgeslagen van de kaai op een schip, spoor, binnenschip, vrachtwagen…   Deze terminals zijn vaak gespecialiseerd in bepaalde soorten goederen en zijn daarvoor ook uitgerust:

Containerterminal

Multipurpose terminal 

Car terminal

Roro (roll on/roll off) terminal

Vloeibare bulk terminal

Droge bulk terminal

Soms worden terminals gebouwd voor heel specifieke doeleinden: onder het overstekend dak van de all weather terminal kunnen coasters geladen en gelost worden zonder invloed van atmosferische omstandigheden.

De zee-rivierschepen die op kanalen varen kunnen ook gebruik maken van de inland terminals en andere kades langs het kanaal (privé of aangelegd via PPS). Dit biedt het voordeel van ver landinwaarts en dichtbij de klant te kunnen laden/lossen.

 

Flowers Flowers