04/01/2021

Een inspirerend praktijkvoorbeeld dat shortsea en binnenvaart combineert. Op de Vlaamse wegen betekent dit een reductie van meer dan 181.000 kms. Op het volledige traject Ham – Schotland (en terug) wordt 63% CO2 minder uitgestoten.

Meer

Flowers Flowers