Hét adviespunt voor multimodaal vervoer

200.000 ton verbrandbaar afval van weg naar binnenvaart of spoor dankzij nieuwe korting op milieuheffing

Wie verbrandbaar afval via binnenvaart of spoor vervoert, geniet sinds 1 januari 2023 van een korting van 12 euro/ton op de milieuheffing, een verhoging van 8 euro per ton! Multimodaal.Vlaanderen is de motor achter deze verandering en ambieert hiermee om 200.000 ton verbrandbaar afval van de weg naar binnenvaart of spoor over te zetten. De primeur over deze maatregel werd gegeven tijdens het event ‘Afval in Stroomversnelling’ op 8 december in Vilvoorde.

Jaarlijks wordt in Vlaanderen 2.000.000 ton restafval verbrand in twaalf centrales, waarbij de aanvoer hoofdzakelijk via wegtransport verloopt. Op de volumes voor verbranding is een milieuheffing verschuldigd van 14,4 euro/ton voor huishoudelijk afval en 25 euro/ton voor bedrijfsafval. Een korting op de milieuheffing van 4 euro/ton was reeds van toepassing voor transport via binnenvaart of spoor in de plaats van wegvervoer. Maar aangezien de meerkost van binnenvaart of spoor in de meeste gevallen hoger ligt, bleek die korting onvoldoende om een echte modal shift te realiseren of in stand te houden.

IMG 1879
Netwerken tijdens het event ‘Afval in stroomversnelling’

Voorstel Multimodaal.Vlaanderen goedgekeurd
Multimodaal.Vlaanderen zet al een ruime periode in op modal shift van afval- en recyclagestromen. Doordat afvalstromen voldoende aanwezig en niet dringend zijn, kaartte Multimodaal.Vlaanderen, in zijn adviserende rol, deze problematiek aan bij de Vlaamse regering en stelde een korting voor van 12 euro/ton voor transport via binnenvaart of spoor.

Multimodaal.Vlaanderen werkte samen met de OVAM een dossier uit met als doel: het ondersteunen van de modal shift en het voorkomen van de reverse modal shift van binnenvaart naar wegvervoer van bestaande stromen.
De Vlaamse regering keurde het voorstel goed. De korting is van toepassing voor ieder afvaltransport bestemd voor (mee)verbranding dat via binnenvaart of spoor verloopt.

50 % minder CO2
De doelstelling van 200.000 ton verbrandbaar afval via binnenvaart en spoor betekent concreet een CO2-reductie van 50 % en 300.000 tot 800.000 vrachtwagenkilometers minder op de Vlaamse wegen.

Om deze doelstelling te bereiken zijn synergieën tussen private bedrijven en intercommunales noodzakelijk.

Gaat uw bedrijf met deze maatregel aan de slag? Laat het ons weten. We leren graag over de impact op mobiliteit en duurzaamheid.

Meer info?
Contacteer
Filip Dupré (filip.dupre@vil.be) en ontdek de mogelijkheden voor uw bedrijf.

Blijf op de hoogte

Ontvang onze tweemaandelijkse nieuwsbrief en uitnodigingen op events