VIL zet met Multimodaal.Vlaanderen in op het begeleiden en verbinden van bedrijven – verladers en logistieke dienstverleners – in hun zoektocht naar slim en duurzaam transport

Wie zijn wij?

Multimodaal Nieuws

02/06/2020

POM West-Vlaanderen en het multimodaal Adviespunt van VIL zetten in op een duurzame logistieke relance na corona

POM West-Vlaanderen en het multimodaal Adviespunt van VIL slaan de handen in elkaar om voor bedrijven in West-Vlaanderen de alternatieven in kaart te brengen en er de financiële businesscase van door te rekenen. Immers, de keuzes die bedrijven vandaag maken, bepalen de toekomst van morgen.

Meer

Multimodaal Nieuws

02/06/2020

Community Recycling: Update

Door afvalstromen van verschillende spelers te combineren, zoekt het Multimodale team naar haalbare opportuniteiten voor vervoer via binnenvaart of per spoor, al dan niet in containers.  Voorstellen die voldoende draagvlak vinden binnen de community, worden door het Adviespunt uitgewerkt, zowel naar haalbaarheid als naar kostprijs.

Meer

Multimodaal Nieuws

02/06/2020

Bouwmaterialen op het water

Bouwmaterialen op pallets transporteren via het water is een logische beslissing. Eens de goederen in het schip zijn geladen is het varen op zich relatief voordelig. Men moet wel de laad- en loskosten hieraan toevoegen. Bepaalde binnenvaartoperatoren hebben deze evolutie mee helpen realiseren door het gebruik van kraanschepen.

Meer

Flowers Flowers