VIL zet met Multimodaal.Vlaanderen in op het begeleiden en verbinden van bedrijven – verladers en logistieke dienstverleners – in hun zoektocht naar slim en duurzaam transport

Wie zijn wij?

Multimodaal Nieuws

31/08/2020

Samenwerking loont: Gratis multimodaal advies werpt eerste vruchten af

West-Vlaanderen is een bloeiende economische regio en beschikt over een uitgebreid aanbod aan multimodale connecties. In juni sloegen POM West-Vlaanderen en het multimodaal adviespunt van VIL de handen in elkaar om bedrijven te ondersteunen om in te zetten op de modal shift en duurzame logistiek. Tot eind 2020 brengen we multimodale alternatieven voor West-Vlaamse bedrijven in kaart en rekenen er de financiële businesscase gratis van door.

Meer

Multimodaal Nieuws

31/08/2020

Nachtopening PSA terminals in Antwerpse haven opnieuw verlengd

PSA heeft recent beslist om het proefproject voor nachtbehandeling van containers  op Europa Terminal (kaai 869) en Noordzee Terminal (kaai 913) met 5 maanden te verlengen, tot en met 31 december 2020. In een eerder nieuwsbericht op onze website werd reeds gecommuniceerd dat het proefproject opnieuw werd opgestart eerder dit jaar.

Meer

Multimodaal Nieuws

31/08/2020

Multimodaal.Vlaanderen is relevante stakeholder

Multimodaal.Vlaanderen werd in 2017 als adviespunt voor multimodaal goederenvervoer boven de VIL doopvont gehouden. Met Oosterweel aan de horizon en een verwachte jaarlijkse groei van het goederenvervoer van 1,5% per jaar, was de missie duidelijk: verdere dichtslibbing van het wegennet vermijden door bedrijven pro-actief te sensibiliseren en te informeren over multimodale mogelijkheden en hen te begeleiden onder de vorm van business cases voor concrete goederenstromen.

Meer

Flowers Flowers