VIL zet met Multimodaal.Vlaanderen in op het begeleiden en verbinden van bedrijven – verladers en logistieke dienstverleners – in hun zoektocht naar slim en duurzaam transport

Wie zijn wij?

events

26/02/2021

VIL Lerend Netwerk Multimodaal Transport

In het lerend netwerk Multimodaal Transport komt een vaste, beperkte groep van gelijkgestemde bedrijven gedurende een semester vijf keer samen om te leren uit elkaars goede en minder goede ervaringen. Aan de hand van concrete best practices toetsen onze experts de theorie aan de praktijk. Zowel individuele bedrijfscases als samenwerkingsverbanden komen aan bod.

Meer

Best practices

Offshore grout materiaal voor windmolenpark intermodaal van Ham naar Schotland

Een inspirerend praktijkvoorbeeld dat shortsea en binnenvaart combineert. Op de Vlaamse wegen betekent dit een reductie van meer dan 181.000 kms. Op het volledige traject Ham – Schotland (en terug) wordt 63% CO2 minder uitgestoten.

Meer

Multimodaal Nieuws

23/11/2020

Volvo Cars, Shipit en Liesbeth Grieten winnen de multimodale Baanbrekers-awards 2020

Tijdens het livestream event op 23 november heeft logistiek Vlaanderen massaal zijn digitale stem uitgebracht voor enerzijds genomineerde baanbrekende multimodale projecten en anderzijds een genomineerde baanbrekende multimodale personaliteit. Werden verkozen: Volvo Cars als verlader 2020, Shipit als logistieke dienstverlener 2020 en Liesbeth Grieten van H.Essers werd bekroond tot multimodale ambassadeur 2020.

Meer

Flowers Flowers