Hét adviespunt voor multimodaal vervoer

Privacyverklaring

VIL hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die ons toelaten om u als natuurlijke persoon te identificeren. Uw persoonsgegevens zullen door ons steeds beschermd worden conform de reglementaire bepalingen.

Deze Privacyverklaring legt uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks, en hoe VIL die gebruikt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u te identificeren of die we aan u kunnen koppelen. De Verklaring dekt ook welke keuzes u kunt maken wat betreft de gegevens die we verzamelen en hoe u deze beslissingen kunt beheren. Deze Verklaring is van toepassing op alle websites die onder het beheer van VIL vallen en op andere offline contacten, bijvoorbeeld wanneer u een VIL-evenement bijwoont.

Deze privacyverklaring werd opgemaakt om duidelijk te communiceren i.v.m. de verwerking van uw persoonsgegevens.  VIL wil duidelijk zijn over de gegevens die verzameld worden en voor welke doeleinden dit gebeurt.

Lees deze kennisgeving aandachtig, zodat u weet hoe VIL de door u verstrekte persoonsgegevens kan verzamelen, gebruiken en delen.

Deze database is niet toegankelijk voor derden en wordt ook niet tegen vergoeding ter beschikking gesteld van derden.

1) Verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor deze verwerking is VIL vzw, met zetel te De Burburestraat 6-8, 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer 0480185038.

De Data Protection Officers van VIL kan u bereiken via privacy@vil.be .

VIL zal als verantwoordelijke voor de verwerking alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies en iedere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens. 

2) Persoonsgegevens die worden verwerkt

Gegevens die u ons verstrekt

VIL verzamelt gegevens die u ons vrijwillig verstrekt, zoals uw naam, telefoonnummer, jobfunctiegegevens en e-mailadres; bijvoorbeeld als u zich inschrijft voor onze mailinglijst, voor een van onze events, een rapport bestelt via onze webshop of een aanvraag doet om uw bedrijf lid te maken van VIL.

Gegevens die we automatisch verzamelen

Bij uw bezoek aan onze websites wordt online informatie verzameld via cookies. Dit helpt ons om de bezoekers van onze websites beter te begrijpen, zodat we onze websites voor iedereen kunnen verbeteren.  

Informatie die uit andere bronnen wordt verkregen

VIL kan ook informatie over u ontvangen via derden. Bijvoorbeeld wanneer een collega u inschrijft voor een event. VIL beschermt gegevens die wij van derden krijgen op de manier die in deze Verklaring wordt beschreven en we passen ook eventuele aanvullende beperkingen toe die door de gegevensbron worden opgelegd.

Gegevens van kinderen

VIL richt zich niet tot en is niet bedoeld voor kinderen jonger dan zestien jaar. Hoewel bezoekers van alle leeftijden door onze websites kunnen navigeren, worden er geen persoonsgegevens van kinderen onder de zestien verzameld of gevraagd.

Bijzondere persoonsgegevens

VIL verzamelt in geen geval bijzondere categorieën van persoonsgegevens, zoals gegevens over ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, seksuele geaardheid, en dergelijke.

3) Interacties met VIL

Om de informatie in deze Verklaring begrijpelijk te maken, zijn verschillende momenten uitgelicht, waarop VIL mogelijk persoonsgegevens kan verzamelen. De interacties met VIL zijn in de volgende segmenten onderverdeeld:

Lidmaatschap

Het VIL lidmaatschap richt zich niet tot particulieren, enkel bedrijven, verenigingen of kennisinstellingen kunnen lid worden van VIL. Indien u een aanvraag wenst in te dienen om uw bedrijf of organisatie lid te maken van VIL, dient u het aanvraagformulier in te vullen op onze website.

VIL verzamelt: naam bedrijf/organisatie, rechtsvorm, aantal werknemers, facturatiegegevens, activiteit, website, naam primaire contactpersoon, functietitel primaire contactpersoon, e-mailadres primaire contactpersoon, telefoonnummer.

Waarom: VIL heeft twee types leden: effectieve leden en toegetreden leden. Om te bepalen of u in aanmerking komt voor en lidmaatschap en welk type, hebben wij uw bedrijfsgegevens nodig. Om de juiste persoon in uw bedrijf op de hoogte te kunnen houden vragen wij om de contactgegevens van een primaire contactpersoon in het bedrijf. Indien meerdere medewerkers van uw bedrijf op de hoogte willen blijven van onze activiteiten, kan u ons hun gegevens bezorgen via onze website of via het e-mailadres informatie@vil.be.

Door zich lid te maken geeft u automatisch toestemming dat uw bedrijf mee wordt opgenomen in de ledenlijst op de website en in ander promotiemateriaal.

Informatie over VIL zoeken

Als u meer informatie over VIL zoekt, kunt u een van onze websites bezoeken (www.vil.bewww.multimodaal.vlaanderenwww.vil-summit.be), bellen met een van onze medewerkers, een fysiek bezoek aan een van onze evenementen of een ontmoeting met een van onze medewerkers. Indien u op de hoogte wil blijven van onze activiteiten, kan u vrijwillig uw naam en e-mailadres aan ons doorgeven. We kunnen ook online informatie over je verzamelen via cookies bij uw bezoek aan onze websites.

VIL verzamelt:  IP-adres en informatie die door cookies of vergelijkbare technologie wordt doorgegeven.

Waarom: Deze analytische data helpt ons om de bezoekers van onze websites beter te begrijpen, zodat we onze websites voor iedereen kunnen verbeteren.

Inschrijven voor VIL event

Indien u een van onze events wilt bijwonen, vragen wij u een inschrijvingsformulier op onze website in te vullen.

VIL verzamelt: bedrijfsnaam, naam, functie, e-mailadres, telefoonnummer en facturatiegegevens.

Waarom: Om uw inschrijving juist te registreren hebben wij uw naam, bedrijfsnaam en functietitel nodig. Uw e-mailadres wordt gebruikt om u op de hoogte te houden van het event en om u enkele dagen voordien een definitieve bevestigingsmail te sturen met daarin alle praktische details (zoals routebeschrijving en parkeermogelijkheden). VIL vraagt uw facturatiegegevens op om u een factuur te sturen indien u het event niet gratis mag bijwonen.

Inschrijven voor onze mailinglijst

Indien u op de hoogte wil blijven van onze activiteiten (events en nieuwsbrieven), kan u zich via onze website inschrijven.

VIL verzamelt: naam, e-mailadres en bedrijfsnaam (optioneel).

Waarom: VIL heeft deze gegevens nodig om u te kunnen bereiken. Alle nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events worden per e-mail verstuurd.

Webshop

Indien u kennisdocumenten aankoopt via onze webshop, vragen we u om gegevens te verstrekken zodat wij de aankoop kunnen verwerken.

VIL verzamelt: naam, bedrijfsnaam (optioneel), adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Waarom: VIL gebruikt deze informatie om uw transactie te verwerken, uw aankoop op te volgen, hulp te bieden bij eventuele problemen. Het verwerken van uw persoonsgegevens voor dit doel is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben. Let op: VIL slaat geen betalings- of creditcardgegevens op. De betalingsgegevens wordt uitsluitend gebruikt in verband met uw aankoop.

Contact met een VIL medewerker

Indien u contact legt met een VIL-medewerker en u hem of haar uw visitekaartje geeft, zal VIL deze gegevens bewaren in zijn database. Na de ontmoeting met één van onze medewerkers zal u een e-mail ontvangen met daarin de vraag of u op de hoogte wenst te blijven van onze activiteiten. Enkel wanneer uw deze vraag instemmend beantwoord, door een klik op de bevestiging, zullen uw gegevens opgenomen worden in onze mailinglijst. Indien u dit niet doet, zal u onze nieuwsbrieven en uitnodigingen voor onze events niet ontvangen.

VIL verzamelt: de gegevens die op uw visitekaartje vermeld staan: naam, bedrijf, functietitel, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel adres.

Waarom: Om u in het kader van een samenwerking vlot te kunnen bereiken en u de mogelijkheid te geven onze activiteiten verder te volgen.

4) Cookies

Cookie Type Looptijd Omschrijving
Noodzakelijk
cookielawinfo-checkbox-analytics permanent, eigen cookie 11 maanden Deze cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent-plug-in. De cookies worden gebruikt om de gebruikerstoestemming voor de cookies op te slaan in de categorie ‘Analytics’.
cookielawinfo-checkbox-performance permanent, eigen cookie 11 maanden Deze cookie wordt gebruikt om bij te houden welke cookies de gebruiker voor deze site heeft goedgekeurd.
cookielawinfo-checkbox-functional permanent, eigen cookie 11 maanden Deze cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent-plug-in. De cookies worden gebruikt om de gebruikerstoestemming voor de cookies op te slaan in de categorie ‘Functioneel’.
cookielawinfo-checkbox-advertisement permanent, eigen cookie 11 maanden Deze cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent-plug-in. De cookies worden gebruikt om de gebruikerstoestemming voor de cookies op te slaan in de categorie ‘Marketing’.
cookielawinfo-checkbox-other permanent, eigen cookie 1 jaar Deze cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent-plug-in. De cookies worden gebruikt om de gebruikerstoestemming voor de cookies op te slaan in de categorie ‘other’.
cookielawinfo-checkbox-non-necessary permanent, eigen cookie 11 maanden Deze cookies worden opgeslagen door de “GDPR Cookie Consent” plugin. Deze cookie wordt gebruikt om uw voorkeur op te slaan voor de categorie “Niet noodzakelijk”
viewed_cookie_policy permanent, eigen cookie 11 maanden De cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent plugin en wordt gebruikt om op te slaan of de gebruiker al dan niet heeft ingestemd met het gebruik van cookies. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen
cookielawinfo-checkbox-necessary permanent, eigen cookie 11 maanden Deze cookies worden opgeslagen door de “GDPR Cookie Consent” plugin. Deze cookie wordt gebruikt om uw voorkeur op te slaan voor de categorie “Noodzakelijk”
Analytics
GPS permanent, cookie van derden 30 minuten Deze cookie wordt ingesteld door YouTube en registreert een unieke ID voor het volgen van gebruikers op basis van hun geografische locatie.
uvc permanent, cookie van derden 1 jaar De cookie wordt geplaatst door AddThis om het gebruik van de Addthis.com-service te bepalen.
YSC cookie van derden   Deze cookies worden ingesteld door YouTube en worden gebruikt om de weergaven van embedded video’s bij te houden.
_gid permanent, cookie van derden 1 dag Deze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en helpt bij het maken van een analyserapport over hoe de wbsite het doet. De verzamelde gegevens, inclusief het aantal bezoekers, de bron waar ze vandaan komen en de pagina’s zijn anoniem geanonimiseerd.
_gat permanent, cookie van derden 1 minuut Deze cookies worden door Google Universal Analytics geïnstalleerd om de aanvraagsnelheid te verlagen om het verzamelen van gegevens op sites met veel verkeer te beperken.
_ga permanent, cookie van derden 2 jaar Deze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om bezoekers-, sessie-, camapaign-gegevens te berekenen en het sitegebruik bij te houden voor het analyserapport van de site. De cookies slaan informatie anoniem op en kennen een randomly gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren.
Functioneel
bt2 permanent, cookie van derden 8 maanden Deze cookie is van het deelplatform AddThis en heeft als doel het bijhouden welke delen van de site zijn bezocht om andere delen van de site aan te bevelen.
na_id permanent, cookie van derden 1 jaar Deze cookie is ingesteld door AddThis om het delen van links op socialemediaplatforms zoals Facebook en Twitter mogelijk te maken.
vc permanent, cookie van derden 1 jaar Deze cookie wordt geplaatst door AddThis op sites die delen op sociale media toestaan.
__atuvc permanent, cookie van derden 1 jaar Deze cookie wordt geplaatst door AddThis om ervoor te zorgen dat de sitebezoeker de bijgewerkte telling ziet als hij of zij een pagina deelt en ernaar terugkeert voordat onze cache voor het aantal counts is bijgewerkt.
__atuvs permanent, cookie van derden 30 minuten Deze cookie wordt geplaatst door Addthis om ervoor te zorgen dat u de bijgewerkte telling ziet als u een pagina deelt en ernaar terugkeert voordat onze cache voor het aantal counts is bijgewerkt.
ouid permanent, cookie van derden 1 jaar De cookie wordt geplaatst door AddThis en zorgt ervoor dat de inhoud van de website kan worden gedeeld via verschillende websites voor netwerken en sociaal delen.
um permanent, cookie van derden 1 jaar Toegevoegd door AddThis. (Doel niet bekend.)
Marketing
IDE permanent, cookie van derden 2 jaar Deze cookie wordt gebruikt door Google DoubleClick en slaat informatie op over hoe de gebruiker de website en advertenties gebruikt voordat hij de website bezoekt. Dit wordt gebruikt om gebruikers advertenties te presenteren die voor hen relevant zijn volgens het gebruikersprofiel.
uid   1 jaar Deze cookie wordt gebruikt om het aantal en het gedrag van de bezoekers van de website anoniem te meten. De gegevens omvatten het aantal bezoeken, de gemiddelde duur van het bezoek op de website, bezochte pagina’s, enz. Dit heeft het doel de gebruikersvoorkeuren voor gerichte advertenties inzichtelijk te maken.
loc permanent, cookie van derden 1 jaar Deze cookie wordt geplaatst door AddThis. Dit is een geolocatie-cookie om te begrijpen waar de gebruikers die de informatie delen zich bevinden.
VISITOR_INFO1_LIVE permanent, cookie van derden 5 maanden Deze cookie wordt ingesteld door YouTube. Wordt gebruikt om de informatie van de ingesloten YouTube-video’s op een website bij te houden.
di2 permanent, cookie van derden 1 jaar Deze cookie wordt geplaatst door AddThis op sites die delen op sociale media mogelijk maken. De cookie wordt gebruikt om gebruikersgedrag anoniem te volgen om gebruikstrends te genereren en zodoende de relevantie voor hun diensten en advertenties te verbeteren.

5) Uw rechten als betrokkene

U heeft steeds het recht uw toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan.

U kan uw gegevens op elk moment laten aanpassen, vervolledigen of verwijderen. U kan ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar privacy@vil.be.

Indien u geen e-mails meer van VIL wenst te ontvangen kan u zich op elk moment uit onze mailinglijst uitschrijven door een e-mail te sturen naar informatie@vil.be of door op de link ‘uitschrijven’ te klikken die u onderaan iedere VIL mailing kan vinden.