Hét adviespunt voor multimodaal vervoer

De Oosterweelverbinding: hebt u al een alternatief voor de files?

38284002 l

Alleen wie een engelengeduld heeft, kan door of rond Antwerpen rijden zonder te vloeken achter het stuur. Samen met onze hoofdstad is het een van de meest verzadigde verkeersknooppunten in Europa. En met de Oosterweelverbinding in de steigers zal de problematiek het komende decennium alleen maar toenemen. Gelukkig zijn er alternatieven voor uw goederentransport.

Structurele files dreigen

Vanaf de zomer van 2020 zullen meerdere werven het Antwerpse verkeer verder bemoeilijken. Sommigen daarvan zullen volgens de meest optimistische prognoses pas in 2030 klaar zijn. Maar ook in Gent en Brussel staan de komende jaren wegenwerken op de planning. Het gevolg: structurele files op lange termijn die de congestie op de Vlaamse wegen verhogen. En dat wordt stilaan ook bij bedrijven een belangrijk aandachtspunt.

Gingen we twee jaar geleden bij een onderneming langs om hun goederenstromen te herbekijken, dan kregen we steevast de vraag hoeveel kosten ze daarmee kunnen besparen. De vraag is echter niet meer: ‘hoeveel brengt het voor het bedrijf op’, maar ‘hoe kan ik een vlotte levering van goederen aan mijn klanten blijven verzekeren’. Vandaag is die ‘sense of urgency’ er wel, en staan bedrijven open voor alternatieve transportmodi.

Transport waar je je klok op gelijk kan zetten

Met multimodaal transport gaan we op zoek naar efficiënte en duurzame transportoplossingen. De betrouwbaarheid die via wegtransport snel slinkt, vind je wel nog in alternatieve vervoersmodi.  De Haven van Antwerpen kunt u zowel met binnenvaart als met spoorvervoer bereiken. Als geen van beide een optie is, dan kan nachttransport over de weg soelaas bieden.

Deze alternatieven duren misschien een of twee dagen langer en zijn dus niet voor elk product geschikt.. De zekerheid dat goederen op het afgesproken tijdstip arriveren, leidt tot grotere klanttevredenheid en verhoogt de efficiëntie van ingeplande resources in magazijnen. En die argumenten beginnen bij meer en meer bedrijven zwaarder door te wegen dan de zuivere kost van het transport an sich.

Klaar voor een mentaliteitswijziging

Alternatieve transportoplossingen worden met succes doorgevoerd als ze globaal worden aangepakt. Een voorbeeld uit de praktijk: een Gents bedrijf in afvalverwerking laadt zijn goederen rechtstreeks in vrachtwagens die op afroep naar de afvalverwerker rijden. Wanneer die in de file terechtkomen, is er een mogelijkheid dat het productieproces stilvalt. Met een shift naar binnenvaart waarbij lege containers met de lichter op de kaai worden geleverd en volle weer afgevoerd, kan de betrouwbaarheid van de operaties verbeterd worden. Door de continue lading in de containers ligt de productie niet meer stil. Het is een van de vele voorbeelden van hoe multimodaal transport leidt tot efficiëntiewsinst in de hele logistieke keten. Het is dus belangrijk dat bedrijven bereid zijn tot die mentaliteitswijziging.

Wat kan Multimodaal.Vlaanderen voor u doen?

Bent u klaar om de switch te maken? Multimodaal.Vlaanderen onderzoekt de mogelijkheden van alternatieve transportmodi voor uw goederenstromen. Waar opportuun vormen we community’s waarin we gericht een groter aantal betrokken partijen samenbrengen. Zo kunnen we de transportvolumes vergroten tot we de kritische massa bereiken om binnenvaart of spoortransport haalbaar en efficiënt te maken. Het wegtransport wordt ingeschakeld voor het voor- en natransport: ‘the first and last mile’.

Intussen hebben zowat 30 bedrijven alternatieve transportmodi geïmplementeerd – en dat met mooie resultaten. Naast een betrouwbare levering van de goederen, verwezenlijken ze een aanzienlijke vermindering van hun CO2-uitstoot. Zo bereiden we bedrijven voor op de toekomst met een duurzaam en betrouwbaar transportbeleid.

Over de auteur

Willy De Decker is sinds 2017 expert multimodaal bij het adviespunt Multimodaal.Vlaanderen. Voorheen was hij 17 jaar actief bij 2 scheepsagenturen en daarna 17 jaar bij Promotie Shortsea Shipping Vlaanderen, een onderdeel van Promotie Binnenvaart Vlaanderen.

Blijf op de hoogte

Ontvang onze tweemaandelijkse nieuwsbrief en uitnodigingen op events