Hét adviespunt voor multimodaal vervoer

Fost Plus test het transport van PMD over het water

Fost Plus en vier Belgische partners uit de recyclageketen van huishoudelijke verpakkingen testten een alternatief voor het vervoer van PMD-zakken van de provincie Limburg naar de sorteerfabriek van Indaver in Willebroek, over de binnenwateren. Dit innovatieproject heeft als doel duurzame oplossingen te vinden voor een efficiënter en groener beheer van de recyclageketen. 

Momenteel transporteren niet minder dan 9 vrachtwagens van Limburg.net wekelijks de PMD-zakken naar het sorteercentrum van Indaver in Willebroek. Op termijn keert jaarlijks 25 kT PE-folies terug naar het recyclagecentrum van Ecoo Beringen. Dit testproject wilde het concurrentievermogen van de binnenwateren ten opzichte van de weg beoordelen door te bepalen hoeveel PMD er kan worden vervoerd en hoeveel tijd er nodig is voor het vaartraject – inclusief het laden en lossen. Een enkel traject over de binnenwateren zou mogelijk 21 trajecten over de weg kunnen vermijden. “Uit de eerste berekeningen blijkt dat we met elk vaartraject 900 kg CO2 zouden kunnen besparen ten opzichte van het wegvervoer, wat voor een aanzienlijke vermindering van de koolstofafdruk met 70% zorgt. De voordelen in termen van de verkeersdoorstroming zijn daarbij nog niet meegerekend”, zegt Yann Wetz, expert bij Fost Plus.

Luc Wouters, voorzitter van Limburg.net, de intercommunale die verantwoordelijk is voor de inzameling van het huishoudelijk afval voor Limburg en Diest, zegt: “We willen een zo duurzaam mogelijk traject creëren voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Daarom werken we mee aan dit proefproject. Momenteel richten we ons voornamelijk op de blauwe zakken, de huishoudelijke verpakkingen, maar op termijn willen we ook het restafval bestemd voor de valorisatiefabriek van IOK in Geel toevoegen.”

Voor Philip Peeters, algemeen directeur van Bionerga “is transport belangrijk in het hele afvalproces; vandaag gaan we verder door het PMD per boot naar de sorteercentra te vervoeren.”

“Het multimodaal transport bewijst pas zijn doeltreffendheid als de juiste partners worden samengebracht”, benadrukt Filip Dupré, expert bij Multimodaal Vlaanderen, een organisatie van het VIL (innovatieplatform voor de logistieke sector) dat bedrijven informeert en begeleidt in hun zoektocht naar efficiënte en duurzame vervoersoplossingen. “Voor dit proefproject voor het vervoer van PMD over de binnenwateren werd een operationeel en budgettair plan opgesteld.”

Silvia Colazzo, communicatieverantwoordelijke bij Indaver, zegt dat “zowel Indaver als zijn klanten hun ecologische voetafdruk proberen te verkleinen. Aangezien de binnenscheepvaart al wordt gebruikt voor het transport van restafval, is het interessant om te onderzoeken of het aanbod kan worden uitgebreid voor PMD.”

Het innovatieproject bevindt zich nog in de testfase en er moeten nog verschillende parameters geoptimaliseerd worden, maar de scheepvaart biedt veelbelovende voordelen ten opzichte van het wegvervoer. Die gaan in de richting van de circulaire economie en beantwoorden aan de doelstellingen van Fost Plus.

Bron: Fostplus

Blijf op de hoogte

Ontvang onze tweemaandelijkse nieuwsbrief en uitnodigingen op events