Hét adviespunt voor multimodaal vervoer

Zweer files af door uw goederenstromen te optimaliseren

Algemene Vergadering 2019 13 06 2019 40 scaled 1

Een van de weinige zekerheden in het leven is de verkeersellende in Vlaanderen. En hoewel er geen marge meer is op onze wegen, jagen we almaar meer vrachtwagens door de file. Nochtans zijn er betere alternatieven. Multimodaal.Vlaanderen hielp al meer dan 150 bedrijven om alternatieve transportmodi te analyseren, zo’n 30 bedrijven hebben het advies effectief geïmplementeerd. Dit is hoe we het aanpakken.

Uit cijfers van Eurostat blijkt dat we in België bijna 75% van de goederen over de weg transporteren. Het aandeel wegtransport blijft bovendien stijgen, terwijl het wegennet al helemaal verzadigd is. Op het spoor en in de binnenvaart is er nochtans nog heel wat beschikbare capaciteit.

Koudwatervrees

Om een omschakeling naar andere transportmodi te verwezenlijken, analyseren we de hele logistieke keten. Interne processen, afspraken met klanten en leveranciers en de voorraadmogelijkheden hebben allemaal invloed op de goederenstroom. Bedrijven moeten eerst en vooral bereid zijn om hun werking onder de loep te leggen, en dat vergt wat moed. Koudwatervrees en gewoontegedrag zijn de voornaamste redenen waarom bedrijven het bij wegtransport houden. Nochtans zijn zowel de spoorwegen als waterwegen in Vlaanderen erg gunstig voor goederentransport: ze zijn uitgebreid, toegankelijk en economisch haalbaar.

Hoe pakken we het aan? 

Multimodaal.Vlaanderen analyseert goederenstromen die significante impact hebben op congestie en zoekt alternatieve oplossingen via alternatieve transportmodi. Dat doen we op verschillende niveaus: voor uw bedrijf individueel of in samenwerking met andere bedrijven via ‘matchmaking’ in onze community’s. Zo proberen we bijvoorbeeld volumes te bundelen of goederenstromen te combineren. Wanneer we realistische en haalbare opportuniteiten identificeren, brengen we de nodige partijen rond de tafel om de shift effectief te realiseren. Door middel van best practices bieden we een leidraad voor wie de stap naar alternatieve goederenstromen zet.

Wat zijn de prioriteiten?

De optimale goederenstroom is voor elk bedrijf anders. Kostprijs is daarbij lang niet de enige parameter. Ook de leveringstijd, CO2-uitstoot en betrouwbaarheid spelen een rol. Als bedrijf beslist u uiteindelijk zelf welke elementen doorslaggevend zijn. Het beste transport is nog steeds datgene wat nooit heeft plaatsgevonden maar in de realiteit stellen we vast dat de vrachtwagen zijn dominante positie stevig vasthoudt. Als Adviespunt zoeken we samen met de bedrijven naar maatregelen om de impact van transport op onze mobiliteit te verminderen. We hanteren daarbij de volgende rangschikking qua wenselijkheid:

Impact van goederentransport op mobiliteit (van positieve naar negatieve impact)

1: Transport vermijden

2: Multimodaal transport via water, spoor of pijpleiding

3: Vervoer buiten de spitsuren of tijdens de nacht

4: Wegvervoer verder optimaliseren (beladingsgraad, lege kilometers, LZV)

Biedt geen van bovenstaande oplossingen soelaas in uw situatie? Dan onderzoeken we of uw huidige vervoersmodi wel optimaal benut worden. Kunt u bijvoorbeeld vermijden om vrachtwagens leeg de weg op te sturen?

5: Business as usual

Af en toe is er geen alternatief mogelijk. Dan is de enige optie om de bestaande werkwijze aan te houden.

De ideale wereld

De toekomstvisie van Multimodaal.Vlaanderen is een synchromodaal systeem, waarbij bedrijven flexibel kunnen wisselen tussen verschillende transportmodi. In dit model verschuift het uitgangspunt van hoe we transporteren naar wanneer de levering moet plaatsvinden. De logistieke dienstverlener bepaalt op basis van de leveringstermijn en andere logistieke parameters welke modus gebruikt wordt.

Blijf op de hoogte

Ontvang onze tweemaandelijkse nieuwsbrief en uitnodigingen op events