Hét adviespunt voor multimodaal vervoer

Multimodaal.Vlaanderen meer dan ooit relevant

In zijn recent mobilitieitsverslag zet de MORA (Mobiliteitsraad Vlaanderen) radicaal in op de modal shift, waarvoor het ondertussen al meer dan vijf voor twaalf is. De roep naar minder weg en meer spoorvervoer en binnenvaart, klinkt ondertussen al ettelijke decennia, maar een structurele doorbraak blijft uit. MORA is vastbesloten dit thema in het eerstvolgende regeerakkoord te betonneren en bevestigt hiermee voluit de bestaansreden van Multimodaal.Vlaanderen 2.0.

Moeilijk stuurbaar, maar vervoersswitch noodzakelijk
De cijfers hebben het al lang bewezen: een modal shift is een cruciaal element in de vele uitdagingen van onze regio op het vlak van mobiliteit.

Met het oog op een sterk luik modal shift in het regeerakkoord van 2024, heeft de MORA alvast een algemene evaluatie gemaakt van de huidige stand van zaken. Welke vooruitgang werd in het goederenvervoer reeds geboekt op het vlak van basisbereikbaarheid, in combinatie met een grondige realitycheck?

Het mobiliteitsverslag gaat daarbij dieper in op de vele factoren die de moduskeuze voor het goederenvervoer
beïnvloeden. Om vervolgens te besluiten dat de vervoersmarkt niet zo makkelijk te sturen valt.

De redenen hiervoor zijn niet nieuw: onbekend maakt onbemind, de macht der gewoonte, de weg van de minste weerstand en money rules the world.

Op basis van de vele vaststellingen en inzichten reikt de MORA met dit verslag een aantal bouwstenen aan voor een efficiënter en duurzamer goederenvervoerbeleid. Het vormt het fundament waarop verder wordt gebouwd aan een modal shiftbeleid: een proces waarin Multimodaal.Vlaanderen zijn verantwoordelijkheid zal opnemen.

Strategie Multimodaal.Vlaanderen

De missie van Multimodaal.Vlaanderen  voor de volgende vijf jaar blijft weliswaar ongewijzigd (modal shift, waarbij bedrijven kiezen voor de juiste transportmodus voor elke goederenstroom), de strategie om dit doel te bereiken, steekt een tandje bij.

Wat meer dan nodig is, gezien de voorspelde groei van 27 % van het vrachtvervoer tegen 2040.

Om een modal shift te bewerkstelligen naar water of spoor én de efficiëntie in het wegvervoer te verhogen, moet
multimodaal het nieuwe normaal worden.

Dit wil Multimodaal.Vlaanderen bereiken door RAC2:

  • bedrijven Responsabiliseren op het vlak van mobiliteit én klimaat
  • bedrijven Adviseren door concrete businesscases uit te werken én het beleid van de nodige kennis en praktijkervaring te voorzien
  • innovaties Concipiëren die een modal shift vergemakkelijken
  • goederenstromen en ondernemers Connecteren en hierbij coördineren optreden.

 

Meer info?
Contacteer
Peter Lagey (peter.lagey@vil.be)

Blijf op de hoogte

Ontvang onze tweemaandelijkse nieuwsbrief en uitnodigingen op events