Hét adviespunt voor multimodaal vervoer

Nachttransporten in Antwerpen: een verder te ontginnen ‘time frame’

Tijdens de corona-periode waren er bijna geen files, sinds begin september zien we de ‘normale’ of ‘gebruikelijke’ files weer dagelijks opduiken met regelmatige pieken van 250 en 300 km.

Timeshift
Deze situatie leidt niet alleen tot kopbrekens voor de automobilist maar ook voor de logistieke- en transportsector. Multimodaal.Vlaanderen werkt daarom businesscases uit, voor de modal shift naar binnenvaart en spoor. Naast de modal shift kan de time shift echter ook oplossingen bieden.

Concreet worden de transporten via de weg waar mogelijk ’s nachts uitgevoerd. Cruciaal hierbij is dat de hele logistieke keten hierop afgestemd wordt: havens, inland terminals, expediteurs, verladers, ontvangers, douane… Een rond middernacht opgehaalde container in de haven moet om 3u ’s nachts terecht kunnen bij de ontvanger.

Reeds gestart in 2017
In maart 2017 werd door Port of Antwerp het initiatief genomen om nachttransporten voor maritieme containers mogelijk te maken via een “letter of intent” met de hogergenoemde spelers. Als resultaat gingen na de Linkeroever terminals ook de rechteroever deepsea terminals ‘s nachts open en opereren de meeste empty depots op 24/5 basis of met verlengde openingsuren.

Groot potentieel
Multimodaal.Vlaanderen schaarde zich hier als adviesbureau direct achter en nam de nachttransporten mee bij de contacten met de markt.

De voordelen zijn duidelijk: tijdwinst door het vermijden van files en het vlotter rijden voor de chauffeurs. Gedurende een panelgesprek tijdens de recente Transport & Logistics beurs in Antwerpen bleken de neuzen in dezelfde richting te staan. Maar er kwamen ook elementen naar boven die een volledige uitrol van nachttransport bemoeilijken: het vinden van chauffeurs die ’s nachts willen rijden, hogere kosten (wie gaat die betalen), verladers en ontvangers die niet ‘open’ zijn ’s nachts…
De transportsector zelf wil duidelijk hieraan meewerken maar heeft ondersteuning en stimuli van de overheid nodig en de regelgeving moet aangepast worden naar verdere facilitering. Samenwerking in de hele logistieke keten (24/24) gaat de efficiëntie in het transport verhogen én vaak ook in de interne logistiek van de bedrijven zelf.

Tijdens het paneldebat bleek duidelijk dat de opportuniteiten nog niet volledig gebruikt worden, zoals de beschikbare maar weinig gebruikte slots tussen middernacht en 4u op de containerterminals in de haven. Hier ligt een quick win voor het rapen: de wegtransporteur kan het aantal ritten tijdens de nacht meer dan verdubbelen t.o.v. de dag.

Er wordt zowel door de haven als door Multimodaal.Vlaanderen een warme oproep gedaan naar de marktspelers om deze optie te overwegen.

Meer info?
Contacteer
Peter Lagey (peter.lagey@vil.be)

POA Conf 1 scaled 1

Blijf op de hoogte

Ontvang onze tweemaandelijkse nieuwsbrief en uitnodigingen op events