Wie zijn wij?

Multimodaal.Vlaanderen is het adviespunt dat bedrijven – verladers en logistieke dienstverleners – begeleidt en verbindt in hun zoektocht naar slim en duurzaam transport. Zo tillen we de sector naar een hoger niveau en maken we van multimodaal de logische keuze.

Over ons 

Aan het fileleed in Vlaanderen lijkt maar geen einde te komen. Door de aanhoudende toename van personen- en goederenvervoer zullen we tegen 2030 met z’n allen 25 minuten langer in de spits staan om een afstand van 50 kilometer af te leggen.

Het gevolg laat zich raden: nog meer tijdverlies – zowel voor individuen als bedrijven – en een almaar hoger kostenplaatje. Dat de tijd rijp is voor een ‘mental shift’, is zacht uitgedrukt.

Maar ook de omslag naar duurzame logistiek en transport vergt tijd en inspanningen. Om de zoektocht naar doeltreffende oplossingen te vereenvoudigen en een versnelling hoger te schakelen, begeleidt Multimodaal.Vlaanderen verladers en logistieke dienstverleners bij het aanwenden van alternatieve transportmodi zoals water- en spoorwegen, pijpleidingen enzovoort.

Ons doel? Samen met de bedrijfswereld de omschakeling ondersteunen naar slimme, efficiënte en duurzame transportkeuzes.

Adviespunt 

Zowel logistieke dienstverleners als producenten, verladers en distributiecentra kunnen een beroep doen op ons onafhankelijke bedrijfsadvies op maat.

Blijken alternatieve transportmodi bijvoorbeeld onmogelijk of onhaalbaar, dan mikken we onder andere op efficiënter wegvervoer, nachttransport en/of een betere benutting van de beschikbare capaciteit en weginfrastructuur.

Daarnaast houden we continu de vinger aan de pols door signalen uit de bedrijfswereld op te vangen en te vertalen naar concrete beleidsadviezen voor de overheid. Zo suggereren we oplossingen voor onder andere infrastructurele knelpunten en tekortschietende regelgeving en procedures.

 

> Ontdek wat we voor u kunnen betekenen.

> Maak kennis met ons team.

Flowers Flowers