Hét adviespunt voor multimodaal vervoer

Samenwerking met Interafval start op

Gemeenten dragen de wettelijke verantwoordelijkheid voor het organiseren van de ophaling, sortering en verwerking van het huishoudelijk afval in Vlaanderen.  Vaak pakken ze dat intercommunaal aan.  Meerdere intercommunales werkten reeds op individuele basis samen met VIL rond logistieke thema’s, maar na gesprekken met Interafval, de organisatie die binnen de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) de 25 Vlaamse afvalintercommunales en gemeenten die zelf instaan voor het afvalbeheer verenigt, blijkt dat verduurzaming van transport van afval een prioriteit is voor de sector.

“Intercommunales streven voortdurend efficiëntieverbeteringen na. Het Vlaams regeerakkoord vraagt uitdrukkelijk voorstellen van de sector om daar opnieuw verdere stappen in te zetten. Vanuit onze ervaringen was een samenwerking tussen Interafval en het multimodale adviespunt bij VIL voor ons een vanzelfsprekendheid”, aldus Paul Macken, voorzitter van Interafval.

Afvalstromen zijn meestal niet tijdkritisch, en ze leggen niet steeds de kortste weg af.  Binnen deze samenwerking willen Multimodaal.Vlaanderen en Interafval voor de afvalfracties die het grootste volume aan transport vertegenwoordigen in het huishoudelijk afval, onderzoeken waar (vrachtwagen)kilometers vermeden of naar water of spoor kunnen verschoven worden.

Gelet op de complexiteit en bij wijze van eerste proef voerde Multimodaal.Vlaanderen een analyse uit op het huishoudelijk restafval.  De Vlaamse afvalintercommunales leverden voor deze analyse heel wat data aan.  Uit deze oefening komen nu een aantal opportuniteiten voor het vermijden van transport of modal shift naar voor.  Multimodaal.Vlaanderen en Interafval gaan hiermee verder aan de slag om deze om te zetten naar concrete projecten die tot minder afvaltransport via onze Vlaamse wegen zullen leiden.  De twee partijen plannen dit jaar gelijkaardige analyses op drie andere relevante afvalstromen.

Wenst u hierover meer informatie? Contacteer filip.dupre@vil.be

Recycling 2

Blijf op de hoogte

Ontvang onze tweemaandelijkse nieuwsbrief en uitnodigingen op events