Binnenvaart

Binnenvaart is het transport van goederen op een netwerk van stromen, rivieren en kanalen in België. De schepen begeven zich niet op zee. Het Belgische netwerk is verbonden met binnenvaartlanden Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Oostenrijk.

 

Reder: de eigenaar van het binnenschip.

Bevrachter: chartert/huurt een binnenschip voor het transport van een bepaalde lading tussen laad- en lospunt. Dit kan voor één of meerdere reizen.

Expediteur: organiseert deur-deur transport door gebruik te maken van binnenvaart en vervolledigt de keten met voor- en na transport via de weg, spoor of shortsea shipping.

Logistiek dienstverlener: breidt de taken van een expediteur uit met diensten zoals bijvoorbeeld opslag.

Goederenbehandelaars: kunnen zowel inland terminals zijn als terminals in de haven die de lichters laden en/of lossen.

Binnenvaartondernemer: vaart de lichter van laad- naar losplaats. Hij/zij kan zelfstandig of voor een rederij werken.

Waterwegennetwerk

De binnenvaart kan een belangrijke troef zijn om de logistieke kost te verlagen. Om zo veel mogelijk Vlaamse bedrijven gebruik te laten maken van de waterweg, heeft Vlaanderen tussen 1998 en 2016 liefst 100 kades en 14 containerterminals gebouwd, via publiek-private samenwerking.

Vlaanderen beschikt over een uitgebreid waterwegennetwerk van meer dan 1.300 km en heeft 4 belangrijke zeehavens.

Bron: VNF

Kaaimuurprogramma

Kaaimuren vormen de toegang tot de waterweg. Zonder een kaaimuur kunnen goederen niet langs de waterweg vervoerd worden. Om het transport over de binnenwateren te bevorderen,  heeft de Vlaamse regering sinds 1998 een beleid ter stimulering van de bouw van kaaimuren gevoerd.

Het kaaimuurprogramma is een voorbeeld van publiek-private samenwerking (PPS). De Vlaamse overheid betaalde tussen 60 en 80 procent van de bouwkosten voor infrastructuur, toegangswegen, enz. Het bedrijf betaalde 20 procent van de bouwkosten en staat in voor de superstructuur zoals kranen en overslagruimte. De onderneming moest garanderen dat gedurende tien jaar een afgesproken tonnage aan goederen via de waterweg wordt vervoerd.

Dit kaaimuurprogramma is afgelopen, een nieuw kaaimuurprogramma is in voorbereiding.

 

Flowers Flowers