Ontdek de genomineerde bedrijven

Ontdek hier de genomineerde bedrijven voor Baanbrekers 2020.

U bepaalt de winnaar tijdens de live-voting op 23 november 2020. Schrijf u hier in. 

 

 

Interface Terminal Gent

Logistieke dienstverlener

Interface Terminal Gent of het ontwikkelen van een innovatieve 4 modale terminal met als doel klanten een duurzame en congestievrije transportoplossing te bieden én dit vanuit één locatie dicht bij het industrieel hinterland.

  • Ontwikkeling en beheer van een innovatieve multimodale containerterminal,
  • Ontwikkeling en aanbieden van duurzame logistieke transport oplossingen,
  • Verzorgen van digitale oplossingen geeft inzicht in de waardeketen.

 

Alle klanten-verladers erkennen het cruciale belang van effectief georganiseerde logistiek. Ze begrijpen dat de implementatie van naadloze logistiek een belangrijk element is om gelijke tred te houden met de eisen van de klant en beter te presteren dan concurrenten. De resultaten van de verwezenlijking kunnen vertaald worden in uitgespaarde CO2 emissies en uitgespaarde vrachtwagenkilometers in congestiegevoelige gebieden m.n. Antwerpen. De multimodale transport oplossingen die de terminal zou aanbieden dienden in de markt te worden gepositioneerd als duurzame alternatieven voor het wegtransport waarmee stromen van en naar de diepzeehavens werden getransporteerd door de aanwezige industrie. Het vernieuwende voor deze regio was dat de terminal zelf het initiatief nam en uit zijn comfortzone diende te treden. Het resultaat is een inspirerende, innovatieve en duurzame manier van werken binnen deze verladers, die heeft geleid tot een hogere efficiëntie op het gebied van operationele transportplanning !

Shipit – Brussels Construction Consolidation Center (BCCC)

Logistieke dienstverlener

Zowat 30% van alle vervoer in Belgische steden is bouw gerelateerd. Door de soms lange trajecten en erg ambitieuze  planning, is het transport niet altijd even efficiënt georganiseerd. Een logistiek consolidatie centrum of “bouwhub” als buffer tussen bouwmaterialenleverancier en werf, kan het aantal inefficiënte leveringen en daarmee gepaard gaande kosten fors verminderen.  Betreffende bouwhub moet goed bereikbaar zijn, en is ideaal op korte afstand van de werf gelegen.

We hebben zowel in het Verenigd Koninkrijk als in Nederland aantrekkelijke voorbeelden gevonden. Maar geen enkel concept is via water ontsloten. Gezien zowat 70% van het gepalletiseerde volume in de ruwbouwfase gebruikt wordt, en het dus om enorme volumes gaat, leek het ons een goed plan om voor deze grote volumes geconsolideerde aanlevering via binnenvaart over een deel van het traject aan te bieden.

Begin dit jaar werd een via water en weg ontsloten operationele bouwhub opgericht in het hart van Brussel. Einde van dit jaar zullen we vanuit deze HUB ruim 15.000 pallets geleverd hebben aan werven in  de hoofdstad. Pallets die alleen de last mile over de weg hebben afgelegd. Dit is het equivalent van ruim 600 vrachtwagens, die niet, onder andere via Vlaamse wegen, Brussel binnengekomen zijn. We besparen hiermee dit jaar zowat 60 ton CO2!

Onze partners: Knauf-Isolava, Xella, BPC, WTCB, Confederatie Bouw, Essers, haven van Brussel, Eurovia, Marlux

Manna Foods

Verlader

Manna is een groeiend familiebedrijf, gevestigd in Antwerpen. We produceren zowel warme als koude sauzen, die worden verkocht aan klanten over de hele wereld. Vooral op vlak van export groeiden we de voorbij jaren enorm. Zo exporteren we jaarlijks maar liefst 1.000 volle containers.

Duurzaamheid maakt deel uit van onze visie, waarbij “Manna Mobiliteit” 1 van de 4 thema’s is waarop we ons focussen. Zo gaan we onder andere op zoek naar duurzame alternatieven voor (weg)transport.

Tot voor kort werden alle lege containers per vrachtwagen opgepikt in de haven van Antwerpen, geladen in Wijnegem en via wegtransport teruggevoerd naar de haven. Om onze CO2-uitstoot zoveel mogelijk te beperken, gingen we in 2019 van start met het verschepen van deze containers via de binnenvaart.

Multimodaal.Vlaanderen (via VIL) bracht ons hiervoor in contact met Gosselin. Samen met Gosselin en onze vaste expediteur, Remant, werkten we een commerciële overeenkomst uit betreffende het gebruik van de verbinding van GCT (Gosselin Container Terminal) naar de haven. In 2019 werd er in totaal 15% van de containers op deze manier getransporteerd. We streven ernaar om in 2020 50% van alle containers met eindproducten op deze manier te transporteren. Hiermee zouden we onze CO2-uitstoot met maar liefst 41% kunnen verminderen. Idealiter zouden in 2025 alle containers via de binnenvaart verscheept worden.

Volvo Cars

Verlader

In het wereldwijde netwerk van Volvo Cars speelt North Sea Port een essentiële rol. Het is dé draaischijf voor het transport van haar wagens. Van Göteborg naar Gent en van Gent naar Italië, Oostenrijk en zelfs China…de logistieke keten van fabriek tot gebruiker gaat over zee, per spoor en over de weg.

DFDS voert gloednieuwe Volvo-wagens uit Zweden aan per boot. Die worden in de nieuwe V6-treinterminal bij het Mercatordok op vrachttreinen van Lineas gezet, die ze op haar beurt transporteert naar de eindgebruikers in Europa en het verre Oosten. Enkele leveringen in de directe omgeving van Gent gebeuren over de weg.

Volvo Cars kiest resoluut voor multimodale oplossingen. Door zoveel mogelijk wagens per trein te transporteren, is de doorlooptijd van fabriek naar eindbestemming ongekend snel.

Bovendien daalt de impact op het milieu. Treinen stoten 9 keer minder CO2 en 8 keer minder luchtvervuiling uit dan vervoer over de weg. En houden bovendien tientallen containers uit het verkeer.

Dankzij deze multimodale samenwerking houdt Volvo Cars jaarlijks 5.000 vrachtwagens weg van de Vlaamse wegen. De modal shift op zijn best!

Flowers Flowers