07/04/2021

Bevraging duurzaam goederentransport

Via deze enquête peilen wij bij bedrijven naar opportuniteiten voor, kennis over en ervaringen met transport via binnenvaart of spoor. Door deze korte bevraging in te vullen (neemt slechts 5 à 6 minuten in beslag) levert u een waardevolle bijdrage aan de verduurzaming van het goederentransport in Vlaanderen.

Meer

Flowers Flowers